Quy định việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam


Điều 15, Nghị định số 21/2001/NĐ-CP quy định việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài như sau:

 

Thứ nhất – Tất cả người ngoại quốc khi có nhu cầu nghỉ qua đêm tại khách sạn, khu nhà ở dành riêng cho người nước ngoài (kể cả khu nhà ở của ngoại giao đoàn), chủ khách sản hoặc người quản lý khi nhà ở phải có trách nhiệm yêu cầu khách khai báo tạm trú. Sau đó chủ khách sạn hoặc người quản lý khu nhà ở cung cấp nội dung khai báo tạm trú của người nước ngoài tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 đăng tin cho người nước ngoài thuê nhà tại Hà Nội

Thứ 2 – Đối với trường hợp người nước ngoài nghỉ qua đêm tại nhà riêng, chủ nhà phải khai báo tạm trú cho người nước ngoài với công an phường, xã nơi tạm trú. Công an phường, xã  sẽ có trách nhiệm chuyển nội dung khai báo tạm trú của người nước ngoài tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

>>>> Các thủ tục cho người ngoài thuê nhà tại Việt Nam.

>>>>Đăng tin cho người nước ngoài thuê nhà tại Hà Nội.