Quy định đóng thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài tại Việt Nam


Trường hợp 1 – đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không cư trú.

Cách xác định cá nhân không cư trú .

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thời gian hiện trên lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày và không có nơi ở thường xuyên, không có nơi đăng ký thường trú theo quy định pháp luật Việt Nam.

Thuế TNCN phải nộp = (thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam) x 20%

Trường hợp 2 – Đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được xác nhận là cá nhân cư trú.

Cách xác nhận cá nhân cư trú:

- Có thời gian hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam trên 183 ngày.

- Có thời gian hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày nhưng có nơi ở thường xuyên ( đăng ký tạm trú tại nơi ở)

Cách tính thuế TNCN:

Bậc

Thu nhập tính thuế / tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

1

Dưới 5 triệu đồng (trđ)

5%

5% thu nhập tính thuế (TNTT)

2

Trên 5 triệu đến 10 triệu đồng

10%

0,25 trđ + 10% TNTT

3

Trên 10 triệu đến 18 triệu đồng

15%

0,75 trđ + 15% TNTT

4

Trên 18 triệu đến 32 triệu đồng

20%

1,95 trđ + 20% TNTT

5

Trên 32 triệu đến 52 triệu đồng

25%

4,75 trđ + 25% TNTT

6

Trên 52 triệu đến 80 triệu đồng

30%

9,75 trđ + 25% TNTT

7

Trên 80 triệu đồng

35%

18,15 trđ +35% TNTT

 

=>> đăng tin cho người nước ngoài thuê nhà tại Hà Nội.

=>> Dịch vụ tìm nhà cho người nước ngoài thuê tại Hà Nội